Cref therapie                 Wezup                               

Wat is de CREF-Methode®

Met de CREF-Methode wordt het aangetaste basisvertrouwen hersteld. 

Aan de hand van de verouderde piramide van Maslow (1943), heeft grondlegster Baukje van Leeuwen (in 2010) de CREF-Methode®  ontwikkeld.

De zeven basisbehoeften in één cirkel.  

CREF staat voor: Circle Reprint Emotional Foundation.

 


In de Circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen.  Door het paard komt er een versnelling in bewustwording over het basisvertrouwen. Aan de hand van deze meting wordt exact zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.
De CREF-Methode ondersteunt mensen in het herstellen van hun aangetaste basisvertrouwen. Deze methode helpt om hardnekkige patronen te doorbreken. Het paard helpt en versnelt dit proces.

Door te gaan werken aan de voorafgaande meting, is het doel gevormd om het basisvertrouwen te vergroten. Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is, wordt dit door verschillende technieken (zoals NLP, positieve EMDR) vastgelegd. Dit heet een Reprint.

Tijdens de Circle en werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is het liefdevol naar jezelf kunnen zijn, met zo min mogelijk oordelen. (Emotional).

Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen is dan de Foundation.

Op deze Foundation (fundering) zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. Op deze manier is de balans hersteld en kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd in het limbische systeem.

Het limbisch systeem is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, motivatie, herinneringen en seksueel gedrag.

Je huid is je grootste zintuig, doordat je contact maakt met het paard gaat je limbische systeem (je emotionele gevoelens) open staan. Dit maakt dat je sneller bij de kern komt.

Paarden vertonen geen sociaal wenselijk gedrag, ze zijn puur en zonder oordeel. Tijdens de sessies kun je geconfronteerd worden met pijnlijke stukken in jezelf of uit het verleden

De liefde waarmee paarden spiegelen maakt dat je de ervaring niet snel zult vergeten.


Een CREF behandeling bestaat uit meerdere sessies,  waarbij we in totaal drie fases doorlopen.


Intakefase (Circle)


We bespreken de hulpvraag, schalen het basisvertrouwen,  geven psyche-educatie en sporen onverwerkte trauma’s of gebeurtenissen op.

In de Circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Dit meten kan gedaan worden met volwassenen, kinderen, het gezin, team en op organisatieniveau. Aan de hand van deze meting wordt zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.


Herstelfase (Emotionele verbinding)


Tijdens de Circle en werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen.
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals hypnotherapie en/of EMDR.

Door middel van deze technieken kom je tot inzichten, de oplossingen liggen in jezelf. Hierdoor kan er een nieuwe balans ontstaan tussen de levensbehoeftes om het basisvertrouwen te herstellen. (jouw probleem te lijf gaan)


Reprintfase (Foundation)


Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is (door opnieuw in te schalen), wordt dit m.b.v positieve EMDR techniek verankerd.   Dit heet een Reprint

Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormen dan de stevige bodem (Foundation).

Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. De balans is hiermee hersteld en nu kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd.

In alle drie de fases kan het paard ingezet worden. Een paard is zonder oordeel, en communiceert non-verbaal. Dit zorgt voor een verheldering en geeft inzicht in bepaalde gedragspatronen.

Wanneer men geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%.

De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden.
Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang op gang.
Dit kan het Geen Bodem Syndroom veroorzaken. Recent is ontdekt dat de volgende situaties indrukwekkend kunnen zijn, en dus het basis vertrouwen al heel vroeg is ontstaan.

 • Moeder of vader heeft last van een Post Traumatisch Stress Syndroom.
 • De moeder heeft stress ervaren tijdens de zwangerschap.
 • Na geboorte niet in de armen of op de borst van de moeder gelegd worden.
 • Vroeggeboorte (couveusekind).
 • Keizersnede (foetus/baby legt de “onnatuurlijke” weg af).
 • Medisch ingrijpen bij de bevalling.
 • Een emotioneel onbereikbare moeder (bijvoorbeeld postnatale depressie).
 • Het kind is ongewenst.
 • Het kind is geadopteerd.
 • De zwangerschap is gemanipuleerd (bijvoorbeeld door ivf).
 • Een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of broer.

In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingsfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze behandeld wordt, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenenvrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk .Dit resulteert in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in(werk)relaties.Mocht de interesse gewekt zijn, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op voor nadere informatie, of een intake gesprek.

Bekijk voor meer informatie ook even de video.Bepper Balance MethodeSinds januari 2020 ben ik ook bevoegd en getraind om de Bepper Balance Methode in mijn praktijk toe te passen.
Met de Bepper Balans methode kan jij als cliënt een kleine of grote stap zetten richting de gewenste verandering.

Voor meer informatie kun je op de afbeelding klikken.